EHBO GROU

Get Adobe Flash player


Waarom cursussen EHBO?

 

Wanneer een ongeval is gebeurd, is er iemand nodig die het hoofd kan koel houden. Die weet welke handelingen er nodig zijn en die weet welke beslissingen er moeten genomen worden. Deze persoon moet bij een ongeval een bepaalde positie hebben die door iedereen aanvaard en erkend wordt in die omstandigheden.

EHBO of Eerste Hulp Bij Ongevallen bestaat bestaat uit 2 soorten handelingen :

De levensreddende handeling (primaire hulp) : dit zijn de handelingen die moeten worden uitgevoerd om in afwachting van profesionele hulp de levensnoodzakelijke functies in stand te houden zoals:

* bewustzijn,
* ademhaling,
* bloedsomloop,
* stelpen bloedingen.

De bijkomende handelingen (secundaire hulp) : dit is het verzorgen van kleinere letsels, die niet onmiddelijk levensgevaar opleveren zoals:

* botbreuken onbeweeglijk houden,
* wonden verzorgen,
* kleine bloedingen stelpen

 

Om dit verantwoord te doen, is het noodzakelijk om te weten wat niet en wat juist wel gedaan moet worden en hoe moet worden gehandeld. Een Diploma Eerste Hulpverlener is een van de mogelijkheden hiervoor.

Deze noodzakelijke kennis willen wij u graag leren door verschillende cursussen aan te bieden zoals:

De basiscursus leidt op voor het Diploma Eerste Hulpverlener. Zowel de cursus als het examen voldoen aan de van overheidswege gestelde eisen, die neergelegd zijn in een officiële regeling.

De verworven kennis dient ieder jaar door het volgen van een vervolgcursus op peil te worden gehouden. Alleen op deze manier kan de geldigheidsduur van het diploma verlengd worden.


Na afloop van de cursus

Maatregelen te nemen i.v.m. veiligheid van uzelf, medehulpverleners,
omstanders en slachtoffers te waarborgen;

Een slachtoffer te benaderen en gegevens te verzamelen op grond waarvan kan worden geconcludeerd wat er is gebeurd is en wat het slachtoffer mankeert;

Te beoordelen of professionele hulp moet worden ingeschakeld en zo ja, deze op de juiste wijze te (laten) alarmeren;

Ervoor te zorgen dat een slachtoffer in zo goed mogelijke conditie aan de zorg van professionele deskundigen wordt overgedragen door verergering en uitbreiding van stoornissen en letsels te voorkómen en de kans op complicaties te verkleinen;

Eenvoudige letsels op de plaats waar het slachtoffer zich bevindt te  behandel