EHBO GROU

Get Adobe Flash player

EHBO bij grote en - Kleine Evenementen

EHBO Vereniging Grou is een actieve Vereniging en verleent hulpverlening bij verschillende evenementen in Grou en omstreken.
Als vereniging krijgen wij jaarlijks vele aanvragen voor het verzorgen van EHBO posten tijdens diverse evenementen.

Aanwezigheid van gediplomeerde EHBO'ers (plus materiaal) is voor veel evenementen een verplichting, voor andere evenementen zeer aan te raden

Het komt regelmatig voor dat organisatoren dit vergeten en onze vereniging soms pas enkele dagen van te voren benaderen voor assistentie.
Wij kunnen de aanvraag dan niet altijd honoreren.

Omdat alle EHBO'ers vrijwilligers zijn, kost het benaderen en coördineren van de in te zetten personen enige tijd. Geef ons de tijd om uw evenement goed in te plannen en voor te bereiden..

Het is hiervoor van belang dat u uw aanvraag minimaal 2 weken van te voren indient. Voor de zomermaanden (juli t/m september) zelfs 2 maanden  van te voren!
De hulpverlening wordt verleend door onze leden die zich als vrijwillig(st)er hebben opgegeven. Deze mensen beschikken over kennis, verbandmateriaal en beschikken zo nodig over een AED apparaat.
Wij verzoeken de organisator van het evenement om onze vrijwilligers te voorzien van een kopje koffie / thee / frisdrank, of bij langere diensten lunch en / of avondeten.
Bij nachtelijke evenmenten is een overdekte, vaste plek zeer gewenst.

Wilt u Hulpverlening bij Evenementen aanvragen dan ontvangen wij graag uw aanvraag minimaal 2 weken voor de betreffende evenement.